Boekpresentatie Sibpalki op 14 december a.s. te Gorkum

De Nederlandse editie van het werk Sibpalki – Traditionele Koreaanse Krijgskunsten – van Dr. Bok-Kyu Choi verschijnt volgende maand.

Wij nodigen u graag uit voor de feestelijke boekpresentatie op

donderdagmiddag 14 december a.s. vanaf 13:30 uur in het Hendrick Hamel Museum te Gorinchem.

Het programma start om 14:00 uur en ziet er als volgt uit:

14:00 Welkom en inleiding over de inhoud van het boek

14:15 Overhandiging boek aan de burgemeester van Gorinchem mevrouw Drs. Reinie Melissant-Briene, de voorzitter van de Stichting Hendrick Hamel Foundation de heer P. IJssels en aan de heer K.H. Su namens de Koreaanse ambassadeur

14:20 Korte reactie van de burgemeester van Gorinchem

14:25 Verkorte lezing Dr. Choi

15:00 Museum rondleiding en signeersessie

Een routebeschrijving naar het Hendrick Hamel Museum treft u hier: http://www.hendrickhamelmuseum.nl/route/

Traditionele Koreaanse Krijgskunsten Sibpalki

De Nederlandse editie van Dr. Choi’s basiswerk over Sibpalki wordt 14 december ’17 gepresenteerd in het Hamelhuis te Gorinchem.

Vertaald uit het Koreaans

Oorspronkelijke uitgave 2007

Nederlandse uitgave 2017

Auteur: Bok Kyu Choi

Vertaling: Yvon van Apeldoorn

Uitgever: Art of War BV

179 pagina’s geillustreerd. ISBN 978-94-0216-850-1

Verkoopprijs 22,50

Inhoud: 

I.

 • Martial arts tradities in Korea 
 • Historische militaire tradities
 • Sibpalki, de synthese van historische vechtkunsten

II.

 • Krijgskunst in de oudheid 
 • Gewapende krijgskunsten 
 • Ongewapende krijgskunsten

III.

 • Het formatieproces van Sibpalki en haar bestanddelen
 • De Japanse Invasie in 1592 en de samenstelling van de Muyejebo, MuyeJebo Beonyeoksokjip en de Muyedobotongji
 • Beoefening en validatie van Sibpalki.

IV. Modern Sibpalki

 • Koreaanse vechtkunsten in het moderne tijdperk 
 • Overdracht en ontwikkeling van hedendaags Sibpalki.

Synopsis: 

Dit werk is een historische benadering van Koreaanse traditionele krijgskunsten met de nadruk op Sibpalki, de achttien vechtkunsten voor ‘close combat’ ten tijde van Korea’s Joseon tijdperk. Sibpalki is van cruciaal belang voor de bestudering van de geschiedenis van de Koreaanse krijgskunsten. Het is het gevechtssysteem dat beschreven is in de geïllustreerde handleiding Muyedobotongji (1790) en het vormt het keerpunt in de geschiedenis van Koreaanse krijgskunsten van het pre-moderne naar het moderne tijdperk.

Krijgskunsten zijn van oudsher van vitaal belang voor Korea. De Koreaanse krijgskunsten zoals speerkunst en boogschieten waren vermaard, zelfs in China. Muurschilderingen uit het Koguryo tijdperk laten allerlei soorten krijgskunsten uit die tijd zien: van krijgskunsten voor ‘lange afstand’ zoals de pijl en boog en kruisboog, tot de krijgskunsten voor ‘korte afstand’ (oftewel close combat) zoals speer- en zwaardkunsten.

De militaire elite van de Koryo Dynasty bedreef krijgskunst gerelateerde spelen als Gyeokgu (polo) en Nongmahi (acrobatiek te paard), evenals speer- en zwaardkunst. Hierdoor werden de lagere klassen geïnspireerd tot het beoefenen van vergelijkbare activiteiten voor vermaak zoals Soobak (ongewapend stoeien), Gakjeo (worstelen), Seokjeon (stenen-gooi-gevechten) enzovoorts. Deze krijgsspeltradities werden ook nog tijdens het Joseon tijdperk (het volgende koninkrijk) volop beoefend. Rond deze tijd kwamen ook de cavalerie-krijgskunsten op zoals Gichang (speerkunst te paard) en Gisa (boogschieten te paard) vanwege de voortdurende dreiging aan de noordgrens door nomadenstammen.

Na twee grote veldslagen met Japan en Mantsjoerije, onderging de militaire orde van de Joseon een drastische renovatie. De opkomst van vuurwapens voor het lange-afstandsgevecht bood nieuwe strategische kansen. De musketten werden gecomplementeerd door sterk georganiseerde bataljons voor het korte-afstandsgevecht, met meer middelen en technieken. Hieruit ontstond het gevechtssysteem Sibpalki dat het Joseon tijdperk typeerde. Sibpalki betekent letterlijk ‘achttien technieken’ en is onderverdeeld in ‘steek’ wapens zoals de Jangchang (lange speer), Jukjangchang (lange bamboespeer) en Dangpa (drietand), ‘snij’ wapens (zwaardsoorten) zoals de Bongukgeom, Yedo, Hyeopdo, Jedokgeom en Ssanggeom, en ‘slag’ wapens zoals Gonbong (lange stok), Pyeongon (vlegel) en Gwonbeop (blote vuist).

De unieke kracht van Sibpalki is dat het de synthese is van de meest beproefde, effectieve martial arts uit China, Japan en Korea van dat moment, vanuit het Koreaanse perspectief.

Na de bevrijding van de 35 jaar Japanse bezetting (en de daarmee gepaard gaande culturele genocide) in 1945, werden allerlei soorten ‘traditionele’ Korean krijgskunsten hervonden of gereconstrueerd, die allemaal beweren Korea’s erfgoed te vertegenwoordigen. Deze en andere factoren hebben het zicht op traditionele Koreaanse krijgskunsten vertroebeld.

In 2007 heeft het Zuid-Koreaanse leger het Nationale Traditionele Leger Demonstratie Troepen opgericht om de oorspronkelijke militaire tradities in ere te herstellen. Deze troepen geven Sibpalki demonstraties en laten zo de bloeiperiode van de Koreaanse krijgskunsten herleven. Ook de Korea Sibpalki Association en de Society for the Preservation of Sibpalki houden regelmatig demonstraties op historische locaties zoals forten en paleizen om het culturele erfgoed te laten voortleven.

Over de auteur:

Dr. B.K. Choi wordt beschouwd als één van de meest gezaghebbende wetenschappers op het gebied van de Koreaanse martial arts geschiedenis en ontwikkeling.

Nadat hij in 2003 promoveerde aan de Seoul National University met zijn proefschrift over historische geschriften en Martial Arts handleidingen, was Dr. Choi werkzaam als senior onderzoeker in de Seoul National University Institute for Sport Science. Een jaar later werd hij aangesteld als professor in martial arts theorie aan de Youngsan University waar hij de leiding kreeg over de afdeling Oosterse vechtkunsten.

Sinds 2007 resideert hij in Nederland en werkt hij als onderzoeker samen met verschillende Europese universiteiten. Met zijn onafhankelijke instituut Korean Institute for Martial Arts, leidt hij transnationaal onderzoek naar de ontwikkeling van Oost-Aziatische krijgskunsten en keynote hij internationale academische conferenties.

Het belang van Sibpalki

 • Sibpalki is een tastbaar en levend cultureel erfstuk waarvan het ontstaan is gedocumenteerd in de reeks geïllustreerde handleidingen: Muye-Jebo, Muye-Jebo Beonyeoksokjip, Muyesinbo en Muyedobotongji.
 • Bestudering van de achtergronden van Sibpalki laat de synthese zien van de meest beproefde, effectieve martial arts uit China, Japan en Korea.
 • Het zicht op traditionele Koreaanse gevechtskunsten is vertroebeld door de Japanse bezetting, dit werk geeft wetenschappelijk onderbouwd inzicht waar de lijn ligt tussen historische feiten en fictie. 

  Verkoop

Binnenkort verkrijgbaar via Bol.com.
Voor meerdere exemplaren met staffelkorting (vanaf 10 ex.) is hier een bestelformulier.